Telfast® 120 - Fexofenadinum - Aventis Pharma 100 Tablets

Telfast® 120 - Fexofenadinum - Aventis Pharma 100 Tablets

Telfast® 120 - Fexofenadinum is an antihistamine pharmaceutical drug used in the treatment of allergy symptoms, such as hay fever, nasal congestion, and urticaria. Telfast® 120 - Fexofenadinum is often said to be a third-generation antihistamine, which means that its effect are limited to the periphery, that is, outside the brain and spinal cord, which is where most antihistamines mediate their sedating effects, hence fexofenadine produces minimal sedation. Telfast® 120 - Fexofenadinum does not cure but rather prevents the aggravation of rhinitis and urticaria and reduces the severity of the symptoms associated with those conditions, providing relief from repeated sneezing, runny nose, itchy eyes and general body fatigue.

 

Telfast® 120 - Fexofenadinum är ett antihistamin farmaceutiskt läkemedel som används vid behandling av allergiska symptom, såsom hösnuva, nästäppa och urtikariaTelfast® 120 - Fexofenadinum sägs ofta vara en tredje generationensantihistaminvilket innebär att dess effekt är begränsade till periferindvs utanför hjärnanoch ryggmärgenvilket är där de flestaantihistaminer förmedlar sina seder effekter,producerar alltså fexofenadin minimalsederingTelfast® 120 - Fexofenadinum botar inte utan snarare förhindrar försämring avrinit och urtikaria och minskarsvårighetsgraden av symptom i samband meddessa villkorger befrielse från upprepadenysningarrinnande näsakliande ögon och allmän kropps trötthet.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Views: 746
  • Product Code: 5464
  • Availability: In Stock
  • 80.00€
  • Ex Tax: 80.00€